28. 6. 2016.

Novica Tadić – Rakijaši


Iza prodavnice sklepane od starih dasaka
Sedimo ukočenih misli i sapetih pomisli
Prstiju ovitih oko grlića i čaša
To što nas tišti nekad nas je peklo silovito
Mnoga sitna mučenja za nama su ostala kao
Lanjski snegovi pod naslagama lišća u jamama
Iza maski teško je prave namere prepoznati
Ponekad žučne kese pod jezicima prsnu
Sve zbog opšteg dobra i istine
Koja ničemu ne može poslužiti
Jer iza svake stvari nečastivi proviri i gukne
Ovde gde je sve samo drač za potpalu
Sve su sudbine potresne i nama nedokučive

Uskoro će kasirka
I drugu glavu na ramenima imati
I mi nećemo znati
Gde se to nalazimo

Možda u utrobi Bauka
Koji nas je i pre rođenja progutao

 

 21. 6. 2016.

Talisker 10 - vatra na obali okeana
Talisker destilerija jedina je na ostrvu Skaj (Skye). Ovo ostrvo nalazi se na severu Škotske, obale mu zapljuskuje Atlantik, a pripada Unutrašnjim Hebridima. To su ona fotogenična ostrva poznata po kamenitim hridima koja se strmo spuštaju u okean. U ovoj destileriji viski se proizvodi od 1830. godine, kada se vršila trostruka destilacija i to sve do 1928. kada se prelazi na uobičajeniju, dvostruku destilaciju.  


Viskiji poreklom sa škotskih ostrva gotovo po pravilu spadaju u one sa jakim fenolnim notama, a taj segment arome izražava se preko ppm (fenolnog udela, phenolic parts per million). Talisker, po ovom obeležju (18-22 ppm), spada u srednje fenolne viskije. Da ne davim previše, obećali smo odavno da ćemo hemiju da pozovemo u pomoć samo kada moramo, tako da u prevodu  ovaj izraz fenolni znači slan, mineralan miris i ukus, uz dodatak dima. Ali, ne i bilo kog dima – ječmeni slad se, prilikom proizvodnje ovog viskija, suši na potpaljenom tresetu (peat). Otuda ova aroma koja viskije ovog tipa razlikuje od drugih. Ako bih morao da dam boju ovom viskiju, bila bi to zeleno-plavo-siva nijansa, trobojka prožeta travom, lišajevima prekrivenim stenjem i penušavim okeanom. Ovaj deset godina star singl malt viski sadrži 45.8% alkohola i kompleksnog je karaktera, koji ću ovde pokušati da dekonstruišem.

Miris: Treset, zrelo žuto voće i med.
Ukus: Burbon, smokve i donekle herbalni karakter. Ali, koliko to sve traje? Dobrih desetak sekundi. Burbonu je ovde mesto verovatno zbog buradi u kojima je odležavao pre samog viskija. Na kraju su tu biber, bosiljak i hrast.   
U ovakav viski poželjno je dodati malo vode (ne i leda) da biste otključali dodatne nivoe ukusa i produžili uživanje. Dakle, uz malo vode impresije su sledeće:
Miris: Još slojeva treseta, uglja i čađi. Naravno, sve ovo na suptilan način. Zatim se smenjuju: đumbir, zrele kruške i suvo voće. Zaista očaravajuće.
Ukus postaje nešto ljući i zavodljiviji: pojavljuje se sveže i krupno mleveni crni biber, dimljeno meso i slani citrusi. Finiš odiše hrastovinom i prijatnom gorčinom. Prazna čaša ima intenzivan miris na vunu, morsku travu, ovčiji sir i one male petarde.  
Treset, dim, čak i čađ koja se oseti kad u zimsko jutro uđete u sobu u kojoj je do u sitne sate gorela peć. Napolju je zima, preko noći je napadao sneg i u daljini se vidi dimnjak planinskog hotela koji se greje na ugalj... Ipak, Talisker 10, pored ove tresetne note tipične za ostrvo Ajla (Islay) ima i tu divno balansiranu mednu slast, kao i voćni karakter. Idealan zimski malt koji prija i u kišna popodneva, kada u njemu možete da uživate i sami. Ovo su bile moje impresije kada sam probao Talisker 10.  


                                     Ocena - zlato - 91 od 100 bodovaThe Kill Devils Hills - Drinking Too MuchTalisker 10 - campfire on the ocean shoreTalisker is the only distillery on the island of Skye. This island is located in the north of Scotland, its coast being splashed by the Atlantic Ocean, and it belongs to the Inner Hebrides. Those islands are the photogenic ones known for their rocky cliffs that descend steeply into the ocean. In this distillery, whisky has been produced since 1830. when it carried out triple distillation and continued with it until 1928. when it exceeds the more common, double distillation.Scotch whiskeys which originate from the islands almost always fall into one with strong notes of phenol, a segment of flavour that is expressed through ppm (phenol parts per million). Talisker, which has 18-22 ppm, is a medium phenolic whisky. We promised that we shall ask chemistry to help us only when we really need to, so the translation of this term phenolic would be: salty, mineral taste and smell, with the addition of smoke. But not any kind of smoke - during the production of this whisky, malt has been dried by the peat fire, so the smoke that has been absorbed through this process is carried to our glasses. Hence, this is the aroma which makes this type of whisky different from other malts. If I need to give this whiskey a particular colouring, it would be a green-blue-grey hue, nuance imbued with grass, lichen-covered rocks and the sparkling ocean. This ten-year-old single malt whisky contains 45.8% alcohol and has a complex character, which I shall attempt to deconstruct here.

Nose: Peat, ripe yellow fruits and honey.
Flavour: Bourbon, figs, and slightly herbal character. But for how long does this aftertaste last? It lingers on the palate for good ten seconds. Bourbon note belongs here probably due to the barrels in which this whisky matures. Towards the end, there is black pepper, some basil, and oak. 
It is advisable to add a small splash of water (but not ice) in order to unlock additional levels of taste and to extend the enjoyment. With a little bit of water the impressions are as follows:
Nose: More layers of peat, coal and soot. Of course, all those flavours appear in a subtle way. After that, these notes emerge: ginger, ripe pears, and dried fruit. Really stunning.
The taste becomes somewhat hotter and more seductive: freshly ground black pepper appears, some smoked meat and salty citruses. Aftertaste exudes in oak with a pleasant bitterness. Empty glass has an intense aroma of wool, seaweed, sheep milk cheese and those little firecrackers from childhood.  
Peat, smoke, soot - all those you can notice in the winter morning when you enter the room in which the old stove had been burning until dawn. Winter is waiting outdoors with soil covered with thick snow and in the distance, you can see the smoking chimney of a mountain hotel, heated by coal... However, Talisker 10, besides that peat note typical for the island of Islay, has that wonderfully balanced honey note and fruity character. It is an ideal winter dram, also suitable for those rainy afternoons when you can enjoy it by yourself. 


                                       Mark - gold - 91 out of a 100 points